Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Pełna Chata

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Pełna Chata

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” uprzejmie zawiadamia, że w dniu 18 marca 2018 r. o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia.
Zapraszamy do Strażnicy Kultury, Więcławice Stare 49 (ul. Dworska 6)
Drugi termin Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia to 18 marca 2018 r. o godz. 18.15.
W trakcie zebrania zostanie podsumowany kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną do zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Przeprowadzone zostaną wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz do Komisji Rewizyjnej na kolejna kadencję, zaprezentowany będzie plan finansowy na rok 2018, a także przedstawione zamierzenia odnośnie dalszej działalności.
Omówione zostaną także sprawy bieżące Stowarzyszenia.
Przypominamy, że do udziału w zebraniu zapraszamy nie tylko członków Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia pojawią się osoby, które chcą się włączyć do pracy społecznej na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”.

Zarząd Stowarzyszenia „Pełna Chata”

18.02.2018