Zaproszenie na coroczne zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” zawiadamia o zwołaniu corocznego, Walnego Zebranie Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” za rok 2019.

Termin I zebrania – 14.09.2020r, godz. 19.00.

Termin II zebrania  – 14.09.2020r, godz. 19.10.

Miejsce zebrania: Sala widowiskowa Strażnicy Kultury, ul. Dworska 6, Więcławice Stare, 32-091 Michałowice.

W trakcie zebrania zostanie podsumowany kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną do zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowany będzie plan finansowy na rok 2020, a także przedstawione zamierzenia odnośnie dalszej działalności. Omówione zostaną także sprawy bieżące Stowarzyszenia.

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie naszego kraju, zebranie wyjątkowo będzie przeprowadzone w formule zamkniętej, bez udziału osób niebędących członkami Stowarzyszenia.

Prosimy o dostosowanie się do aktualnych zasad sanitarnych: dezynfekcji rąk przed wejściem, noszenia maseczek w miejscach ogólnodostępnych i zachowanie dystansu na sali obrad.

Zarząd Stowarzyszenia „Pełna Chata”