Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” za rok 2020

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” za rok 2020

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” zawiadamia o zwołaniu corocznego, Zwyczajnego Walnego Zebranie Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” za rok 2020.

Termin I zebrania – 23.06.2021r, godz. 19.00.
Termin II zebrania  – 23.06.2021r, godz. 19.10.

Miejsce zebrania: Filia Centrum Kultury i Promocji w Więcławicach Starych (Strażnicy Kultury), ul. Dworska 6, Więcławice Stare, 32-091 Michałowice.

W trakcie zebrania zostanie podsumowany kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną do zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowany będzie plan finansowy na rok 2021, a także przedstawione zamierzenia odnośnie dalszej działalności. Omówione zostaną także sprawy bieżące Stowarzyszenia.

W związku z sytuacją pandemiczną na terenie naszego kraju, zebranie wyjątkowo będzie przeprowadzone w formule zamkniętej, bez udziału osób niebędących członkami Stowarzyszenia.

Prosimy o dostosowanie się do aktualnych zasad sanitarnych: dezynfekcji rąk przed wejściem, noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i zachowanie dystansu.

Zarząd Stowarzyszenia „Pełna Chata”