Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Pełna Chata”

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22 września 2022 r. o godz. 19.00 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia.
Zapraszamy do Sali konferencyjnej Parafii Św. Jakuba Apostoła, Więcławice Stare, ul. Św. Jakuba 107. (wejście od podwórza domu parafialnego).
Drugi termin Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia to 22 września 2022 r. o godz. 19.15.
W trakcie zebrania zostanie podsumowany kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną do zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok działalności.
Przeprowadzone zostaną wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz do Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, zaprezentowany będzie plan finansowy na rok 2022, a także przedstawione zostaną zamierzenia odnośnie dalszej działalności.
Omówione zostaną także sprawy bieżące Stowarzyszenia.

Zapraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia „Pełna Chata”