Walne zebranie członków Stowarzyszenia za rok 2023

Szanowni Państwo!
Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” zawiadamia o zwołaniu corocznego, Zwyczajnego Walnego Zebranie Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” za rok 2023.
I termin zebrania – 17.06.2024 roku, godz. 19.00.
II termin zebrania – 17.06.2024 roku, godz. 19.10.
Miejsce zebrania: Parafialna sala konferencyjna w Więcławicach Starych, ul. Św. Jakuba 107, 32-091 Więcławice Stare.
W trakcie zebrania zostanie podsumowany kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną do zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowany będzie plan finansowy na rok 2024, a także przedstawione zamierzenia odnośnie dalszej działalności. Omówione zostaną także sprawy bieżące Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Pełna Chata”
Więcławice Stare, 02.06.2024 r.