Wielkanoc 2016

Wielkanoc 2016

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Wam najserdeczniejsze życzenia Pokoju, Radości i Miłości w Waszych sercach i w Waszych domach.
Niechaj Zmartwychwstały Jezus umacnia nas w codziennej drodze do świętości.

Stowarzyszenie Pełna Chata

P.S. Zdjęcie autorstwa Tim Gouw z Pexels