1.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata”

Więcławice Stare, ul. Dworska 1
32-091 Michałowice

NIP: 513-02-11-548
KRS: 0000362491
Regon: 12131437700000

Tel.: 733-029-009
e-mail: SPC@PELNACHATA.ORG.PL

nr konta w Banku BSR w Michałowicach:
56 8589 0006 0180 0550 5438 0001

2.

Strażnica Kultury
Więcławice Stare, ul. Dworska 6
32-091 Michałowice

Tel.: 733-029-009
e-mail: STRAZNICAKULTURY@GMAIL.COM

nr konta w Banku BSR w Michałowicach do wpłat za zajęcia odbywające się w Strażnicy Kultury:
02 8589 0006 0180 0550 5438 0003