Z zaangażowaniem i pasją wspieramy rozwój osobowy i duchowy młodego człowieka przyszłego świadomego obywatela poprzez zabawę i aktywną edukację.
Wyrównujemy
szanse rozwoju mieszkańców gmin północnej części Krakowa.

 

Powyższa Misja Stowarzyszenia została wypracowana podczas warsztatów z planowania strategicznego dla organizacji pozarządowych w jakich braliśmy udział w 10.2012 roku, oraz przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia oraz zaakceptowana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w roku 2013.