We współpracy z Partnerami Lokalnymi, stworzenie Ośrodka Kultury i Edukacji w Więcławicach – przyjaznego i twórczego miejsca spędzania wolnego czasu.

 

Powyższa Wizja Stowarzyszenia  została wypracowana podczas warsztatów z planowania strategicznego dla organizacji pozarządowych w jakich braliśmy udział w 10.2012 roku, oraz przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia oraz zaakceptowana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w roku 2013.

Jesteśmy dumni, że po dwóch latach działania, w 2015 roku,  udało nam się wcielić w życie tę naszą Wizję, poprzez stworzenie i uruchomienie Strażnicy Kultury w Więcławicach!