Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Pełna Chata

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” zawiadamia,                  

o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” za rok 2018.

Termin I zebrania – 12 maja 2019r, godz. 19.00.

Termin II zebrania  – 12 maja 2019r, godz. 19.10.

Miejsce zebrania: Strażnica Kultury, Ul. Dworska 6, Więcławice Stare, 32-091 Michałowice.

W trakcie zebrania zostanie podsumowany kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną do zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowany będzie plan finansowy na rok 2019, a także przedstawione zamierzenia odnośnie dalszej działalności. Omówione zostaną także sprawy bieżące Stowarzyszenia.

Do udziału w zebraniu zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz osoby nie będące członkami a chcące włączyć się do pracy stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Pełna Chata”