Walne zebranie członków Stowarzyszenia za 2022 rok

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” zawiadamia o zwołaniu corocznego, Zwyczajnego Walnego Zebranie Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” za rok 2022.

I termin zebrania – 21.06.2023 roku, godz. 19.30.

II termin zebrania – 21.06.2023 roku, godz. 19.40.

Miejsce zebrania: Parafialna sala konferencyjna w Więcławicach Starych, ul. Św. Jakuba 107, 32-091 Więcławice Stare.

W trakcie zebrania zostanie podsumowany kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz przedstawione zostaną do zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowany będzie plan finansowy na rok 2023, a także przedstawione zamierzenia odnośnie dalszej działalności. Omówione zostaną także sprawy bieżące Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Pełna Chata”

Więcławice Stare, 06.06.2023 r.